Khí tài trinh sát và tiêu tẩy là hai nhóm khí tài cơ bản của bộ đội hóa học. Chúng được trang bị cho cá nhân hoặc tập thể dùng để trinh sát phát hiện hóa độc xạ và sau đó là tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng. Trong điều kiện hiện nay khi tác hại của vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân đang là một nguy cơ hiển hiện thì vai trò của hai loại nhóm khí tài này ngày càng trở nên quan trọng. Tại Việt Nam, bên cạnh những trang bị khí tài nhập khẩu từ nước ngoài thì chúng ta cũng đã đang từng bước làm chủ công nghệ sản xuất, cải tiến một số khí tài trinh sát tiêu tẩy mới, hiện đại, phục vụ hiệu quả trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học.