Hoạt động trong môi trường phức tạp, điều kiện khắc nghiệt, vì vậy, tính chất bảo đảm điều kiện an toàn bay ngoài yếu tố trang bị khí tài, kỹ thuật, con người thì nhiên liệu bay là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến uy hiếp an toàn bay. Nhiên liệu phục vụ cho máy bay quân sự vì thế có những quy định và đòi hỏi rất khắt khe với những chỉ tiêu chất lượng nghiêm ngặt theo yêu cầu của nhà sản xuất máy bay.