Trong tác chiến hiện đại, vấn đề cơ động lực lượng cùng trang thiết bị vũ khí hiện đại ngày càng trở nên quan trọng, trở thành yếu tố sống còn quyết định hiệu quả chiến đấu. Nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện của bộ đội, trước hết là pháo binh trong điều kiện mới Xí nghiệp liên hợp Z751, Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai đề tài nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và thử nghiệm pháo 105mm lên xe Ural 375d. Qúa trình thử nghiệm vừa hoàn tất với những đánh giá tích cực về tính khả thi cùng hiệu quả ứng dụng của đề tài.