Được hình thành trong vòng hai năm từ năm 1965 đến 1967, với hơn 30km chiều dài nằm dưới lớp đất cứng và chắc ở độ sâu từ 1 - 1,5m, địa đạo Kỳ Anh ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) được ví như thành đồng lũy thép của vùng đông Tam Kỳ, là nơi che dấu bộ đội và du kích trước những cuộc càn quét đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ trước đây. Quá trình hình thành và tồn tại của địa đạo Kỳ Anh là minh chứng sinh động cho sự mưu trí, quả cảm, sáng tạo của quân và dân nơi đây đồng thời là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.