Ngày 10/10/1954, Hà Nội rợp bóng cờ hoa hân hoan chào đón thời khắc lịch sử đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã trở thành ký ức không thể quên của hàng triệu người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thủ Đô nói riêng. Góp phần làm nên thành công của sự kiện trọng đại ấy là sự tổng hợp của nhiều yếu tố trong đó có công tác chuẩn bị tiếp quản Hà Nội, đấu tranh chống lại âm mưu phá hoại thâm độc của thực dân Pháp. Giữ vai trò quan trọng, không có tiếng trận, không có tiếng súng nhưng thực sự là cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt của quân và dân ta trên tất cả các mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa... để ngày trở về là một ngày vui trọn vẹn.