Trong chương trình Tạp chí KHQS lần trước chúng tôi đã giới thiệu phần I của chuyên đề "Những lá chắn cuối cùng trên chiến hạm". Trong chương trình lần này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các đồng chí phần II với nội dung chi tiết về một số tổ hợp pháo tên lửa và pháo tên lửa phòng không tầm ngắn trên các chiến hạm.