Ngày nay trong các hoạt động quân sự xung đột vũ trang, tác chiến ban đêm là một hình thức tác chiến phổ biến với các thiết bị quan sát ban đêm ngày càng hiện đại. Nước nào có nền công nghệ quân sự phát triển thì càng có ưu thế răn đe với đối phương thông qua các cuộc tác chiến ban đêm. Các khí tài nhìn đêm có vai trò vô cùng to lớn trong việc phát huy khả năng con người, uy lực vũ khí trang bị và hiệu quả nghệ thuật quân sự trong điều kiện đêm tối. Với các khí tài nhìn đêm trên xe tăng thiết giáp, có thể nói rằng đây là giác quan duy nhất để kíp xe liên hệ với thực địa bên ngoài, do đó nó có các yêu cầu riêng không dễ đáp ứng. Việc thiết kế mới sẽ không phải dễ dàng thực hiện được, nhất là trong điều kiện công nghệ nước ta hiện nay. Trong trường hợp đó, việc nghiên cứu cải tiến phục hồi có ý nghĩa vô cùng to lớn.