Năm nào cũng vậy cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9 người dân tộc Mường tại khắp bản làng tỉnh Hòa Bình đều rộn ràng đón Tết độc lập, từ những vùng mường lớn như: Mường Bi, Mường Vang... cho tới các xóm bản xa xôi đều rộn ràng trong cờ hoa đón Tết.  Đây là một truyền thống được người dân tộc Mường duy trì từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập cho tới nay.