Máy móc thô sơ, công cụ đơn giản, quy trình sản xuất không đồng bộ, nguyên vật liệu còn thiếu thốn - đó là những đặc điểm chung của tất cả các xưởng sản xuất vũ khí ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945. Tuy nhiên với sự sáng tạo mưu trí và quả cảm của tập thể cán bộ công nhân ngành quân giới đã tạo nên những kỳ tích khiến đối phương cũng phải kinh ngạc. Dưới tán rừng sâu của miền Tây Nam Bộ, hay trong khu căn cứ địa Việt Bắc, hệ thống các xưởng quân giới, xưởng vũ khí dân quân đã sản xuất và chế tạo được nhiều loại vũ khí có sức công phá lớn, kịp thời cung cấp cho chiến trường cả nước. Sự ra đời và hoạt động của các xưởng vũ khí thời kỳ này được xem là một biểu tượng anh hùng của quân giới Việt Nam, cũng như tạo nên những nền tảng đầu tiên của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.