Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Phòng nghiên cứu vũ khí và thiết kế thuộc Cục nghiên cứu kỹ thuật, tiền thân của Viện Tên lửa ngày nay đã cải tiến, nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công nhiều loại vũ khí trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội ta. 40 năm qua, thành quả và truyền thống hào hùng đó là niềm tự hào, động lực để đội ngũ cán bộ của Viện hôm nay nỗ lực phấn đấu dành được nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.