Là triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều Nguyễn đã kế thừa những tri thức, kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ đất nước của các triều đại trước để xây dựng một quốc gia thống nhất, vững mạnh, có vị trí trong khu vực. Tư duy trong xây dựng  hệ thống phòng thủ miền Trung để bảo vệ kinh đô Huế là một chiến lược đúng đắn và hoàn toàn có cơ sở, được đánh giá là khá kiên cố và mang tính liên hoàn. Tuy nhiên, trong sự đụng độ với pháo hạm và hỏa lực của phương Tây, hệ thống phòng thủ đó đã bị thất bại. Một trong những nguyên nhân đưa đến sự thất bại đó là triều Nguyễn đã không nhận ra sức mạnh của lòng dân bởi dù binh hùng, tướng mạnh, dù thành lũy kiên cố bao nhiêu chăng nữa nhưng không tạo được sức mạnh đoàn kết, đồng lòng từ nhân dân thì trước sau gì triều đại đó cũng thất bại. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận công sức của các vị vua đầu triều Nguyễn trong công cuộc tạo nên tuyến phòng thủ vững chắc cho kinh đô Huế cùng những bài học giá trị trong công cuộc xây dựng phòng thủ đất nước ngày nay.