Khu căn cứ K20 chính thúc được xây dựng vào mùa đông năm 1964, tồn tại cho đến ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng vào tháng 4/1975. Được hình thành ngay trong vùng địch hậu, nơi bị kiểm soát và kìm kẹp hết sức gắt gao, nhưng với thế trận lòng dân vững chắc, hệ thống công sự bí mật, đọc đáo, khu căn cứ K20 không ngừng được phát triển và liên tục được mở rộng. Trong quá trình tồn tại đó, căn cứ K20 mang nhiều nét đặc trưng về quy mô, một trong những nét điển hình của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.