Trong tác chiến hiện đại, mọi khí tài đều phát triển ở mức tối tân, đặc biệt là những vũ khí công nghệ cao, vũ khí gây sát thương hủy diệt lớn đến cực lớn, việc huấn luyện làm chủ, huẫn luyện sẵn sàng chiến đấu theo đó cũng phải đáp ứng linh hoạt. Từ đây, hàng loạt sản phẩm trí tuệ quân sự bắt nguồn từ công nghệ mô phỏng đã ra đời. Cùng đến với một số sản phẩm, hệ thống mô phỏng huấn luyện của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao thuộc công ty TECAPRO.