Hơn 50 năm trước, khi ấy họ chỉ là những cô gái tuổi đời mười tám, đôi mươi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, họ đã xung phong vào tuyến lửa Trường Sơn đi phá bom mở đường, tải thương, tải đạn. Họ lên đường nhập ngũ từ các làng quê, mỗi cảnh ngộ khác nhau... nhưng họ đều có một điểm chung là lòng yêu nước, là ý chí sục sôi ra trận, để góp công, góp sức cùng đánh thắng giặc Mỹ.