Để góp phần xây dựng và nhân rộng mô hình "Chi đoàn không khói thuốc lá", thời gian qua, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã tích cực triển khai nhiều biện pháp như: Nêu gương cán bộ không hút thuốc lá; sinh hoạt chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, diễn đàn trao đổi về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, giới tính, kinh tế. Ghi nhận về phong trào “Chi đoàn không khói thuốc lá” của tuổi trẻ một số đơn vị thuộc Quân đoàn 2 và Quân khu 7.