Nga và Ukraine vừa tiến hành trao đổi gần 200 tù binh chiến tranh, đánh dấu đợt trao đổi tù binh mới nhất, cũng là lớn nhất giữa 2 nước kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần 1 năm.