Ủy ban châu Âu (EC) đã nhất trí cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự thứ 7 trị giá 500 triệu euro, cùng 45 triệu euro riêng cho hoạt động đào tạo của Phái bộ hỗ trợ quân sự Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine.