Ngày 22/01, nhiều người dân ở thủ độ Mexico City của Mexico đã đổ tới khu phố người Hoa ở thành phố này tham dự lễ hội hóa trang mừng Tết Nguyên đán được tổ chức vào ngày đầu năm mới âm lịch hằng năm.