Mới đây, Trung Quốc đã thông báo các nhà ngoại giao, các quan chức chính phủ và doanh nhân của Nhật Bản và Hàn Quốc là nhóm đối tượng được cấp thị thực nhập cảnh Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp.