Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dự trữ ngoại tệ trên toàn thế giới đã giảm 10% trong 9 tháng đầu năm ngoái khi các nước bán USD để cố gắng bảo vệ nội tệ.