Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phong tục đón Tết khác nhau. Với một số nước châu Á đón Tết theo lịch âm thì các nghi lễ cầu bình an, sức khỏe, tài lộc là hoạt động truyền thống lâu đời, được giữ gìn và phát huy theo thời gian.