Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua đã công bố kế hoạch hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp châu Âu nhằm cạnh tranh với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ xanh, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.