Hàn Quốc và Nhật Bản hôm qua (30/01/2023) đã tổ chức các cuộc tham vấn ngoại giao cấp chuyên viên về cách thức bồi thường các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến theo phán quyết năm 2018 của Tòa án tối cao Hàn Quốc.