Ngày 23/01, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các quốc gia thành viên phối hợp hành động ngay lập tức để bảo vệ trẻ em trước tình trạng dược phẩm chứa chất cấm.