Bộ Ngoại giao Pháp ngày 25/1 cho biết nước này sẽ rút quân khỏi Burkina Faso vào tháng tới, sau khi chính quyền quân sự của Burkina Faso yêu cầu họ rời đi.