Nhà lãnh đạo của quốc gia chủ chốt lớn nhất của tổ chức đã tuyên bố tổ chức này đã lỗi thời trong khi một quốc gia chủ chốt khác lại chỉ có thể duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cho 3% số chiến đấu cơ, cùng với đó là vô vàn những yếu kém của liên minh này xuất hiện ngày càng nhiều và bộc lộ rõ hơn. Trong chương trình Góc nhìn chiến tranh, phát sóng ngày 01/02/2019 mời quý vị và các đồng chí tiếp tục phân tích và tìm hiểu những vấn đề hiện nay đằng sau lớp áo choàng gấm của liên minh quân sự lớn nhất thế giới - NATO.