Chiến tranh thế giới thứ II vừa kết thúc, trong khi cả thế giới đang ăn mừng chiến thắng thì dư luận ngạc nhiên khi nhận thấy những biểu hiện rạn nứt trong khối đồng minh chống Phát Xít. Những rạn nứt này thực chất là những mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và nước Nga Xô Viết nảy sinh ngay từ khi Cách mạng tháng Mười thắng lợi chỉ tạm lắng xuống trước nguy cơ của chủ nghĩa Phát Xít và quay trở lại cuộc đại chiến kết thúc. Bài diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Harry S.Truman trước quốc hội ngày 12/3/1947 đã khởi đầu cho "học thuyết Truman" đồng thời được coi là sự châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh.

 

I