27 năm qua, người ta thấy được sự thăng trầm, vật lộn của một nước Nga trên con đường tìm lại vị thế của mình. Cách mà người Nga tìm lại vị thế của họ không chỉ qua việc xây dựng và củng cố sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự quốc phòng, mà còn thể hiện ở việc tham gia tích cực vào các công việc quốc tế.  Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù cục diện Syria vẫn chưa ngã ngũ, nhưng những gì mà Moscow thu được về mặt chính trị và ngoại giao là một bước tiến đáng kể; đặc biệt là sau khi nước này phải trải qua cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao sau sự kiện sáp nhập Crime trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine năm 2014.