Vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên luôn là thách thức lớn trong nhiệm kỳ của các đời Tổng Thống Mỹ và đây cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Mặc dù vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã trải qua rất nhiều cơ chế đàm phán khác nhau nhưng rút cuộc đều đi đến một sự bế tắc và đổ vỡ. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề? Mời quý vị và các đồng chí  tiếp tục theo dõi Bán đảo Triều Tiên với triển vọng hoà bình - Phần 2.