Từ những cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc xã hội nguyên thủy đến những cuộc chiến tranh cục bộ công nghệ cao hiện đại, con người là chủ thể của chiến tranh. Ở con người luôn tồn tại những hoạt động tâm lý vui mừng, lo sợ, hưng phấn, giận dữ,... Nếu không có nhân tố tâm lý con người thì thắng lợi của mọi cuộc chiến tranh chỉ là kết quả đơn giản của những phép toán về vật chất. Chính vì vậy, tâm lý con người đã sớm trở thành mục tiêu công kích của các bên tham chiến. Tấn công trực tiếp vào tâm lý, tư tưởng đối phương, dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy lợi ích và chiến thắng lớn nhất - trong nhiều trường hợp còn có thể giành chiến thắng mà không cần dùng bạo lực - đó là một thứ quyền năng bí ẩn, đó là chiến tranh tâm lý.