Chiến tranh tâm lý ngày càng tỏ rõ được sức mạnh của mình thông qua rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược gần đây với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ từ công chúng, sự hoài nghi của đối thủ tạo thành lợi thế trên chiến trường và đặc biệt, sức mạnh của nó còn làm sụp đổ, tan rã cả một siêu cường mà thậm chí không cần phải nổ súng.