Trong chương trình Góc nhìn chiến tranh, phát sóng ngày 25/01/2019 mời quý vị và các đồng chí tiếp tục phân tích và tìm hiểu những vấn đề xung quanh NATO, Từ Chiến tranh Lạnh đến "hòa bình nóng".