"Quyết lòng gìn giữ giang san

Đồng bào Nam Việt muôn vàn văn minh"

(Những câu thơ trên là phần kết trong bài viết có tiêu đề "Ai dã man? Ai văn minh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân, số 2973, ngày 15/5/1962)