"Tất cả mọi người đều phải trông thấy ai sai thì phê bình.

Phê bình để sửa chữa, để tiến bộ. Không phê bình là tự làm mất quyền dân chủ."

(Là lời dạy của Bác Hồ đối với các chiến sĩ thi đua công nông binh trong bối cảnh các ngành, các giới, các lĩnh vực công tác hăng hái thi đua lập nhiều thành tích vì mục tiêu đánh thắng thực dân Pháp xâm lược).