Với tinh thần quốc tế trong sáng, quân tình nguyện Việt Nam đã giải phóng dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol pot. 40 năm đã trôi qua, nhìn lại cuộc chiến vẫn còn tiếng nói lạc lõng, nhất là thời gian gần đây đã xuất hiện những mưu đồ thâm độc, những thủ đoạn kích động nhằm phá hoại mối quan hệ tốt đẹp trong sáng giữa Việt Nam và Campuchia. Với sự tham gia của các chuyên gia và các nhà nghiên cứu, cũng như của các nhân chứng lịch sử hai nước, chương trình "Nhận diệt sự thật" - số 157 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về vấn đề này.