Những năm gần đây phủ xanh nhà phố đang trở thành xu hướng của nhiều hộ gia đình, người dân đã tận dụng khoảng sân thượng để tao ra những khu vườn độc đáo theo cách riêng của mỗi hộ gia đình. Xu hướng này tạo cảnh quan xanh và nguồn thực phẩm cho ngôi nhà.