Thời đại công nghiệp, dầu thô không chỉ là nguồn sống của nền kinh tế toàn cầu mà còn là yếu tố thành công hay thất bại trên chính trường. Đặc biệt cần thiết hơn cả là nhiên liệu cho xe tải, xe tăng, máy bay chiến đấu và tàu chiến... Tất cả đã cho thấy tầm quan trọng của dầu mỏ và các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ. Dầu mỏ chính là huyết mạch của chiến tranh, huyết mạch của chiến thắng.