Kể từ khi thời đại công nghiệp ra đời, dầu thô không chỉ là nguồn sống của nền kinh tế toàn cầu, mà còn là yếu tố quyết định thành công hay thất bại trên chiến trường. Các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ và dầu mỏ là huyết mạch quan trọng để vận hành cho các phương tiện chiến tranh. Dầu mỏ là thứ không thể thiếu dưới mọi hình thức đối với tất cả các chiến dịch quân sự trên thế giới kể từ khi nó được biết đến, nổi bật là vai trò của dầu mỏ trong Thế chiến Hai, vừa chính là một yếu tố quan trọng trong chiến thắng của phe Đồng Minh lại cũng vừa là nỗi ám ảm trong sự thất bại của phe Trục. Dầu mỏ chính là huyết mạch của chiến tranh, huyết mạch của chiến thắng.