Tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan, Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan vừa tổ chức chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 42.