Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của BQP, sáng nay (20/11) Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP đã chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng từ này tới cuối năm 2020. Đặc biệt là rà soát nội dung công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, ADMM, và Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN mở rộng ADMM+.