Sáng ngày 21/11, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien nhân chuyến thăm Việt Nam của đoàn.