Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía nam của Tổ quốc; Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370 được Quân chủng PK-KQ giao nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện chuyển loại phi công từ các loại máy bay khác sang Su-30MK2. Những người thầy phi công ở Trung đoàn 935 đã góp phần tạo nguồn phi công kế cận, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các yêu cầu của lực lượng không quân trong tình hình mới.