Nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt trong các giờ cao điểm. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp bố trí lực lượng phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông tại 62 vị trí trên địa bàn thành phố.