" Chiến thắng Điện Biên Phủ", cụm từ đó đã trở thành khát vọng tự do, hòa bình, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thực dân Pháp. Đối với những người từng tham chiến trong chiến trường Điện Biên Phủ, đó là quãng thời gian không thể quên trong ký ức của họ. Từ những dòng cảm xúc, suy nghĩ của những nhân chứng ở phía bên kia chiến tuyến được ghi chép cụ thể trong các tư liệu sách báo, báo chí sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh, khách quan và sâu sắc về chiến thắng vĩ đại này.