Có một dòng sông mang lửa, đã vượt qua hàng nghìn cây số dưới làn mưa bom bão đạn của không lực Hoa Kỳ, để tiếp xăng dầu cho các đoàn xe giả phóng trên tuyến đường Trường Sơn. Câu chuyện dường như không tưởng ấy đã được bộ đội xăng dầu viết lên như một kỳ tích.