Cách đây tròn 40 năm, ngày 7/1/1979, cánh quân đầu tiên của Sư đoàn 7 thuộc Quân đoàn 4 bộ đội tình nguyện Việt Nam tấn công mũi chính diện bắt đầu giải phóng thủ đô của Campuchia, cứu sống cả một dân tộc bên bờ diệt chủng dưới chế độ Pôn Pốt tàn bạo. Và những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam ngày ấy được dân tộc Campuchia tôn vinh với cái tên" Đội quân nhà Phật".