"Các anh sống gần mây hơn gần đất, sóng mênh mông nửa nước với nửa trời...", những câu thơ của một vị tướng hải quân giúp chúng ta hình dung vừa rất thật, cũng vừa rất đẹp và đầy xúc đông về cuộc sống, nhiệm vụ của những người lính nhà giàn. Chẳng thể nói cho hết những khó khăn, nguy hiểm mà các anh vẫn đối mặt thường ngày để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, và cũng chẳng thể nói cho hết những lo lắng, mong chờ, sự hi sinh thầm lặng của gia đình, người thân các anh. Tình yêu nhỏ trong một tình yêu lớn, hậu phương những người lính nhà giàn đã thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ cho các anh vững vàng nơi đầu sóng.