Với nhiều ngư dân quanh năm lênh đênh trên biển, mùa trong năm không đơn giản là khái niệm chỉ sự dịch chuyển của thời gian. Thay vì Xuân, Hạ, Thu, Đông, mùa của họ thường gắn với sản vật đánh bắt được, ấy thế nên mới có những mùa cá trích, mùa cá mòi, mùa cá nục, mùa cá cơm... Không bất biến như bốn mùa thời gian, mùa của ngư dân mỗi nơi mỗi khác, và cũng lúc có lúc không, bởi tên mùa gắn với sản vật đánh bắt được nên nó cũng chênh vênh như nghề biển vốn chìm nổi theo nhịp sóng đại dương. Thế nhưng, dù có hay không, người ta vẫn giữ tên mùa để có thứ mà ngóng trông mỗi khi mùa về.