Biển đảo luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, hướng về biển đảo quê hương với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đang trở thành hoạt động thường xuyên của thế hệ trẻ, những người được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, phát triển. Tình yêu biển đảo trong họ có thể là nhiệt huyết, là ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng hoặc là những hoạt động vật chất, tinh thần hướng về biển đảo của tuổi trẻ ở đất liền.