Vùng ven biển huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có 5 đơn vị hành chính cấp xã, với diện tích tự nhiên khoảng 79Km vuông, dân số 65.000 nhân khẩu. Đất đai nơi đây có nhiều điểm đặc thù khiến việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp luôn là điều trăn trở của chính quyền và nhân dân để ổn định đời sống nhân dân, từ đó giữ vững quốc phòng, an ninh ở vùng bãi ngang ven biển. Mời quý vị và các đồng chí cùng đến thăm vùng đất cát ven biển này trong chương trình "Biển đảo Tổ Quốc".